Bakgrunn

Verktøyene på denne siden er gratis tilgjengelig for alle som ønsker å forbedre hvordan de jobber med strategisk HR.

“Canvas” betyr lerret, og det er jo hva dette er. Et lerret der dere enkelt kan tegne opp hva som kreves av organisasjonen du jobber i for at dere skal nå målene dere har satt dere.

En “canvas” er imidlertid ikke noe unikt – slike arbeidsverktøy finnes innenfor mange andre områder. Og dersom du har litt innsikt i strategifaget vil du se at den ligner på Strategyzer sin Business Model Canvas.

Og det er bare en fordel, for dersom vi i HR jobber på måter som ligner på hvordan ledergrupper jobber med virksomhetsstrategier, så blir det lettere å spille på lag.

Arve Kvalsvik heter jeg, og det er jeg som har laget verktøyene. Gjennom Evidente har jeg i mange år jobbet med målinger og analyser for HR, og har observert at mange virksomheter virker å mangle en retning på dette arbeidet.